FILTERS: typ: Rock attack: blue remove filters

Armaldo

Aron

Kabuto

Lairon

Onix

Pupitar

Rhyperior

Aggron

Terrakion