FILTERS: typ: Psychic remove filters

Metagross

Lugia

Wobbuffet

Drowzee

Exeggcute

Smoochum

Espurr

Mewtwo

Bronzong

Mew

Xatu

Natu

Gardevoir

Kirlia

Ralts

Deoxys

Deoxys

Exeggutor

Deoxys

Deoxys

Latios

Latias

Delphox

Gothita

Gothorita

Gothitelle

Solosis

Duosion

Reuniclus